Zero Landfill Commitment 2024

Nový zákon o odpadech posouvá konec skládkování v České republice na rok 2030 z původního roku 2024. Pojďme se společně zavázat k dodržování původního termínu. Přestaňme plývat o 6 let dříve a využívejme materiál naplno.

Přidali se k výzvě

Ničení přírody

Skládky s sebou nesou mnoho negativních jevů, na první pohled je to jistě zhyzděná krajina. Na skládkách často vypuknou požáry, kvůli kterým následně do ovzduší unikají ultrajedy. Ty znehodnocují pitnou vodu, ničí ovzduší i naše životy.

Plýtvání materiály

Na skládky ročně putují tisíce tun kvalitního, dále využitelného materiálu. Upotřebí ho buď firma, která ho vyprodukovala, nebo zamíří k recyklaci. Například stavební materiály nám v dnešní době začínají docházet a přesto místo recyklace stále volíme neefektivní skládkování

Plýtvání penězi

Nemusíme zahrabávat miliony korun ročně pod zem. Stálo nás velké finance je ze země dostat, tak je pojďme využívat naplno. Firmy ročně ušetří prodejem svých odpadů recyklátorům a zpracovatelům až desítky procent.

Hořící skládky jako nebezpečí

Nejen pro přírodu, ale i pro člověka. Hašení stojí statisíce, voda pak i s nebezpečnými látkami odtéká do povrchových vod a vzduch je naplněn ultrajedy.

Proč výzva vznikla?

Cyril Klepek, CEO Cyrkl

,,Nechceme se nadále dívat na to, jak se nezodpovědně plýtvá dále využitelným materiálem. Materiálem, který se dá prodat, zrecyklovat a znovu využít. Nechceme, aby dalších 10 let naši krajinu hyzdily nebezpečné a zcela neekonomické skládky. Přináší zisky pouze pár vyvoleným, ale externality za ně platíme všichni ze svých peněženek a odnášíme je svým zdravím."

Připojte se k naší výzvě

Nechcete se už nadále podílet na plýtvání a ničení krajiny skrze stovky skládek, které v naší zemi máme? Pojďme přijmout závazek a do roku 2024 zcela skoncovat se skládkováním firemních odpadů. Přidejte se k desítkám dalších firem a začněte naplno využívat své materiály a jejich potenciál.

Kdo za tím stojí?

V případě, že byste rádi přestali se skládkováním ale nevíte jak na to, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.